I Light
Diagram_tiny
Studnia Fotograficzna

Odległość lampa – przedmiot
= 64 cm
Odległość przedmiotowa
= 20 cm
Odległość przedmiotu do górnej krawędzi studni
= 15 cm
Wysokość studni
= 30 cm
Kąty lampy i aparatu
= około 80/85*
Moc lampy ( LED )
= 500 lumenów

Discussion – 0 comments

Please to post comments