I Light
Diagram_tiny
Agata Krzykawska

odległość obiektu od softboxu 4cm odległość kamery od obiektu 5cm

Discussion – 0 comments

Please to post comments