I Light
Diagram_tiny
Roślina perspektywa niska

Moc lamp: 300 lm
odległość od lamp(dyfuzora): 30cm
odległość przedmiotowa: 40cm

Discussion – 0 comments

Please to post comments