I Light
Diagram_tiny
bluzka

odległość lampy lewej od przedmiotu -25 cm
odległość lampy prawej od przedmiotu – 25 cm
kąt pochyłu lewej lampy ok 30*
kąt pochyłu prawej lampy ok 30*
odległość lampy lewej od aparatu ok 30 cm
odległość lampy prawej od aparatu ok 30 cm
odległość przedmiotowa 30 cm
moc lamp 200 lumenów
odległość ogniskowa 18 mm

Discussion – 0 comments

Please to post comments