I Light
Diagram_tiny
Studnia światła - jasny przedmiot na czarnym tle

Odległość obiektu od aparatu: 30 cm
moc lampy: 150Ws +/- 0EV
wysokość softboxu 60×60 cm nad obiektem: 50 cm
wysokość tuby kartonowej: 60 cm
obiekt umieszczono na głowicy statywu fotograficznego
statyw owinięto w czarnym aksamit
podłogę we wnętrzu tuby wyczerniono czarnym aksamitem

Discussion – 0 comments

Please to post comments