I Light
Diagram_tiny
Pendrive darkened lying

Aparat działa jak zastawka, blokując światło od góry. Światło pada jedynie na metalową część pendriva, część plastikowa jest zasłonięta przez aparat.

Discussion – 0 comments

Please to post comments