I Light
Diagram_tiny
Aparat perspktywa niska

Moc lamp: 200 Ws
odległośc od lamp (dyfuzora) 30 cm
odległosc przedmkotowa 50 cm

Discussion – 0 comments

Please to post comments