I Light
Diagram_tiny
biały

odległość lampy górnej od obiektu: 40cm
odległość lampy tylnej od obiektu: 20cm
odległość przedmiotowa: 30cm
moc lamp: 800 lumenów
kąt pochyłu aparatu: 70*
kąt pochyłu lampy górnej: ok. 90*
kąt pochyłu lampy tylnej ok. 45*

Discussion – 0 comments

Please to post comments